Vattenbruk - en stor näring

Vattenbruk, även kallat akvakultur, är ett samlingsnamn för odling och uppfödning av vattenlevande djur och växter. Det kan vara till exempelvis fisk, kräftdjur, musslor, ostron, sjöpungar och alger.

​​​​​​​I Sverige är vattenbruket mycket litet och konsumtionen av fisk sker nästan uteslutande av importerade produkter (framförallt lax från Norge, ca 80-90% av den fisk vi äter) trots att Sverige har goda förutsättningar för att producera fisk lokalt och ha en mycket högre självförsörjningsgrad än nuvarande nivå.

Tyngdpunkten i svenskt vattenbruk är i dag matfiskproduktion av kallvattensarterna röding och regnbåge samt odling av musslor. Förutom matfiskproduktion finns sättfiskproduktion som både levererar till matfiskanläggningar men även för utsättning i naturvatten och för sportfiske.

Det produceras även en mindre del av andra arter, främst i landbaserade odlingar.

Snabb tillväxt

Vattenbruk har en stor roll i den globala tillgången på fisk och är den del av matproduktionen som växer snabbast globalt sett enligt FN:s matorgan FAO.

2018 slog vattenbruksproduktionen rekord och det producerades totalt 114.5 miljoner ton i levande vikt (FAO 2020).

Vattenbruket är en viktig livsmedelsproducerande industri, animaliskt protein produceras med ett relativt litet klimatavtryck. Vattenbruket växer snabbare än andra livsmedelsindustrier i världen. Idag är ungefär varannan fisk som konsumeras globalt odlad (FAO, 2020).  

Konsumtionen av fisk har ökat med i genomsnitt ca 1,5 % årligen sedan 1960-talet och skattas nu vara ca 20,5 kg per person och år (FAO, 2020).

På grund av ett historiskt sett hårt fisketryck är många av de vilda matfiskbestånden i världshaven överfiskade, en fortsatt överexploatering av dessa bestånd riskerar att leda till att de försvinner. I takt med att bestånden av fisk och skaldjur i världshaven har minskat, har vattenbruket fått en ökad betydelse för att fylla den ökande efterfrågan.