Aktuellt

Här kan du ta del av vad som är aktuellt hos Matfiskodlarna just nu. Har du funderingar eller frågor, tveka inte att
höra av er till oss på Matfiskodlarna.

De komplexa prövningsprocesserna i Sverige


”Det är en väldigt olycklig situation”. Miljörättsjuristen Pia Pehrson menar att den svenska tillståndsprocessen har gått överstyr och att industrisatsningar är dömda på förhand. Cementa är bara början, företagsetableringar kommer att stoppas på löpande band, varnar experter. (https://www.tn.se/hallbarhet/efter-cementa-har-ar-nya-industrikrisen-trostlost/)
Matfiskodlarna Sverige AB kan inte annat än instämma i det miljörättsjuristen Pia Pehrson skriver. Tyvärr är inte Cementa bara en början. Inom vattenbruksbranschen har den svenska tillståndsprocessen redan gått överstyr. Både genom bland annat komplexa processer och dubbelprövningar som attitydförändringar hos myndigheterna.

Snart skolstart!

Nu börjar vi närma oss skolstarten för många skolor. Kort information om möjligheterna till praktik och examensarbete finns i informationsbroschyren samt under mer information om utbildning, praktik och examensarbete här på vår hemsida. 

Glädjande sommarnyheter!

Vi fortsätter att sprida glädjande sommarnyheter.

Vattudalens Fisk AB har idag meddelats nytt och fortsatt miljötillstånd, av Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt, för odling av fisk i Postviken, Ströms Vattudal, Strömsunds kommun. 

Bolaget odlar både regnbåge och röding till matfisk vid odlingslokalen Postviken.

Bolagets nuvarande miljötillstånd var tidsbegränsat till 2021 varför en ansökan om att få fortsätta att bedriva verksamhet lämnades in i juli 2020.

Östersunds TR M 1929-20 Deldom 2021-07-16.pdf

Glada sommarnyheter!

Idag hälsar vi Älvdalslax AB varmt välkommen som medlemsföretag i Matfiskodlarna! 

Älvdalslax är ett småskaligt familjeföretag som startades av Mats Hjort 1982. Numera är det Mats dotter som driver företaget tillsammans med sin man och tre anställda.

Älvdalslax odlar regnbåge vid Österdalälvens strand i Älvdalen. Besök gärna deras hemsida för mer information om deras företag.

3 snabba frågor till Robert Johansson, platschef på Näs sättfiskodling, Nordic Trout Sweden AB.

Vilken är din bästa stunden på dagen?

Det är när jag känner att jag har hunnit göra allt man vill göra under en dag. Att alla fiskar har det bra och äter samt att det är städat och snyggt överallt i hela anläggningen.  Det är även viktigt att alla anställda mår bra, att vi kan lita på och finnas där för varandra. Vi är som en liten familj vi som jobbar på fiskodlingen. 

Kan vem som helst jobba som fiskodlare?

Både ja och nej. Det är mycket viktigt att man har en känsla för fisken, för det odlingsmaterialet man har ansvar för. Som fiskodlare arbetar man inte bara för sig själv utan man måste värna om och bry sig om fisken, göra allt för att fisken ska må bra. Vi jobbar för fisken. Finns ingen som bryr sig så mycket om fisk som vi, från ägg till färdig matfisk, 24 h om dygnet, 7 dagar i veckan, året om.  Jag tror att ska man jobba som fiskodlare behöver man vara positiv, vilja lära sig, och inte vara en bakåtsträvare utan tänka framåt. Branschen utvecklas hela tiden framåt. Vi behöver även ha kunskap om hur fisken fungerar i vattnet. Har man de egenskaperna och känner ansvaret för fisken då kan alla lära sig yrket.  

Hur tror du fiskodlingen ser ut om 10 år i Sverige?

Jag ser helst att vi fått fler tillstånd och utökade tillstånd i Sverige. Idag gör många myndigheter det mycket svårt för oss som företag att verka och växa. Därför önskar jag att de handläggare som arbetar på myndigheterna intresserar sig mer för att arbeta tillsammans med oss fiskodlare, att vi interagerar mera. Vi behöver ha en bättre dialog, ökad förståelse för varandra och samverka mer i stället för att motverka. Detta är en förutsättning för att odling av fisk ska kunna växa i Sverige och bli starkare på marknaden.

3 snabba frågor till Johanna Sandström, fiskodlare på Överumans Fisk AB yngelodling i Bispgården

Vad brinner du för i ditt jobb som fiskodlare?

Jag älskar mitt jobb, är riktigt roligt, det är så varierat. Sedan är det roligt med utmaningar, att jag hela tiden kan utveckla mina tekniker. Riktigt kul att Sverige har fått upp ögonen för fiskodling och att det blivit sådan gemenskap med mycket nya utbildningsmöjligheter och att Jordbruksverket har mycket nytt om vattenbruket på sin hemsida. Det är bra att man pratar om fiskodling för att folk ska veta att fiskodling idag är inte densamma som för 40 år sedan. Vi har strikta kontrollprogram och vi tar hand om vår fisk på ett mycket bra sätt. 

Hur ser din vanliga arbetsdag ut?

Fiskodlingen i Bispgården är en landbaserad recirkulerande anläggning för odling av yngel. De dagliga rutinerna är att jag plockar fisk som dött, ser över fiskarna hur de mår, kontrollerar vattenkvalitén som exempelvis pH, syre samt utfodrar. Egentligen så är det rätt varierat jobb under året, vi sorterar fisk, vi levererar fisk, får in ny fisk, har storstädningar mellan leveranser in och ut.  

Vilka typer av problem kan uppstå?

Vi kan få syredropp, sjukdomsutbrott, ibland kan även kraftbolagets reglering av dammarna påverka vår verksamhet. Det är en ständig övervakning av fisken, dygnet runt, och det gäller att vara snabb på att vidta åtgärder. Vi har pumpar som vi tar in vatten till odlingen så vi har även beredskapsjour, då strömavbrott förekommer, oftast beror det på vädret som åska, storm, snöoväder, då får vi larm och får åka in och se till att reservkraften gör sitt jobb.

Tre snabba frågor till Tomas Kuchta, Fiskodlare på EM-LAX AB

EM-LAX har flera fiskodlingar, vilken odling arbetar du på?
Jag jobbar på fiskodlingen i Fengersfors, Åmåls kommun, som är en landbaserad kläckeri och sättfiskanläggning samt att vi odlar sättfisk i nätkasse i sjön Ärr. Vi odlar både regnbåge och röding samt Gullspångslax, Klarälvslax, Gullspångsöring, Silenöring. Regnbåge och röding säljs vidare till matfiskodlingar medan övrig fisk säljs till kraftbolag för kompensationsutsättning i Vänern och Vättern.
 
Har du alltid velat arbeta som fiskodlare?
Ja och jag började jobba som fiskodlare redan 1997. Jag har jobbat på flera olika fodlingsföretag, både sättfisk- och matfiskodlingar. Men jag har även jobbat på odling där fisken sedan sätts ut i naturvatten för sportfiske.

Hur ser din vanliga arbetsdag ut?
Vi har flera rutiner som vi ska följa varje dag. Vi kontrollerar varje dag hur fisken mår och ser till att den har mat. Vi kontrollerar vattnets kvalitet i odlingsbassängerna, exempelvis måste vattentemperaturen och syrehalten vara stabila för att fisken ska må bra. Vi ser till att ha en god hygien och hålla rent i hela anläggningen, det är mycket viktigt. Vi har även mycket utrustning som ska underhållas och skötas exempelvis ledningar, pumpar, värmeväxlare och olika filter.

Tre snabba frågor till Elin Mehlhorn, Platschef på Svensk Fjällröding AB

Hur ser din vanliga arbetsdag ut?
Det är ständigt nya utmaningar och jag gillar att jobba så, när det händer saker hela tiden. Det finns inte en dag som är den andra lik. Här händer så mycket olika saker!

Vilka typer av utmaningar kan du möta under en dag?
Miljön är en stor utmaning. Vi har ett stort kontrollprogram. Vi är hela tiden med ute och tar prover, det är en viktig del att se för oss; vad fungerar, vad behöver vi förbättra eller utveckla – jag vill vara delaktig i alla detaljer!

Det finns också många myter att odling inte skulle vara bra för fisken. Många av de som tror det har aldrig ens varit på en fiskodling. Men det är mycket noggranna kontroller hela tiden över hur fisken mår och vad som är bäst för dem.

Hur ser du på framtiden för fiskodlingsbranschen i Sverige?
Det har utvecklats otroligt mycket bara på den tid jag har jobbat. Allra bäst för fisken är såklart att vara i sin naturliga miljö och ju närmare det vi kommer, desto bättre blir det för fisken. Det pågår många projekt kring detta.

Ny intressant studie! Spridningsmönster av förrymd regnbåge från fiskodlingen i Postviken.

Sweco har på uppdrag av Vattudalens Fisk AB som driver Postvikens fiskodling genomfört en studien med syfte att utröna om de ”förrymda” regnbågarna uppvisade ett sökbeteende mot och/eller till strömmande vattendrag där regnbågarna potentiellt skulle kunna inverka på den ursprungligt förekommande öringens lek under hösten.

Aktuell fiskodling återfinns ca 20 km norr om Strömsund i Jämtlands län. Odlingen är lokaliserad i sjön Ströms Vattudal i Ångermanälvens huvudavrinningsområde och avvattnas av Faxälven. Här odlas, vanligen i 16–18 öppna odlingskassar, årligen upp till 1600 ton regnbåge och röding för matfiskproduktion. Produktionen utgörs normalt av ca 90% regnbåge och 10% avröding.

I syfte att simulera en rymning av regnbåge från fiskodlingen radiomärktes och frisläpptessammanlagt 36 fiskar, med en medellängd av 48 cm, vid Postvikens fiskodling i augusti 2020. Fiskarnas spridningsmönster kartlades därefter genom automatiska och manuella pejlingar fram till oktober.

Baserat på allt insamlat och sammanvägt data konstateras att regnbågarna i huvudsak uppehållit sig inom några kilometer av fiskodlingens närområde under hela studieperioden. Ingen uppvandring av märkt regnbåge till något vattendrag inom studieområdet kunde påvisas. Ett okänt antal av de märkta regnbågarna fångades av fritids/sportfiskare varav vissa rapporterade sin fångst till fiskodlingens personal. Därtill återfanns ytterligare en radiosändare vid en hög med fiskrens på land.

Resultaten från denna studie tyder på att regnbågen sannolikt ej inverkar på öringens höstlek i småbäckar kring Ströms Vattudal.

Glädjande nyheter på valborgsmässoafton! Umlax AB har fått fortsatt och nytt miljötillstånd!

Det är med glädje vi kan meddela att ytterligare ett fiskodlingsföretag har fått nytt och fortsatta miljötillstånd.

Umlax AB:s miljötillstånd för odlingen i Malgomaj, Vilhelmina kommun, var tidsbegränsat till 2021 varför en ansökan om att få fortsätta att bedriva verksamhet lämnades in i juli 2017 till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

I december 2018 erhölls beslut från Miljöprövningsdelegationen, vilken tillstyrkte ansökt verksamhet. Beslutet överklagades av privatperson via ombud. I april 2019 beslutade mark- och miljödomstolen om sakägarfrågan, till bolagets fördel. Klagandes ombud överklagar beslutet. I november 2019 återförvisar mark- och miljööverdomstolen målet för prövning till mark - och miljödomstolen. Efter flera skriftväxlingar var det så dags i februari 2021 för sammanträde i mark- och miljödomstolen och nu har domen äntligen kommit.

Sammanfattningsvis lyder domen och domskälen enligt följande

1. Mark- och miljödomstolen lämnar avvisningsyrkandena utan bifall.
2. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Detta innebär att mark- och miljödomstolen sammantaget finner att den sökta verksamheten är tillåtlig och att tillstånd till odling av röding i sjön Malgomaj kan lämnas på det sätt som MPD har beslutat om. Vad klaganden anfört i mark- och miljödomstolen och den utredning han har åberopat här föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.  

Mark- och miljödomstolen gör, i likhet med MPD, bedömningen att den utredning som bolaget har presenterat utgör ett fullgott underlag för beskrivningen av den sökta verksamhetens konsekvenser för miljön och för prövningen av målet.

Mot bakgrund av den utredning som finns i målet och med beaktande av de villkor som MPD har föreskrivit för verksamheten finner mark- och miljödomstolen vid en samlad bedömning att verksamheten inte skulle innebära olägenheter för omgivningen i en sådan omfattning att den inte kan tillåtas.

Mark- och miljödomstolen bedömer att bolaget i förevarande mål har presenterat omfattande utredningar och övrig redovisning i syfte att jämföra öppen kassodling med andra odlingstekniker, främst så kallad RAS-teknik. Mot samma bakgrund bedömer domstolen att odling med öppna kassar för tillfället är bästa möjliga teknik för den aktuella lokaliseringen och verksamheten.

Mark- och miljödomstolen finner inte skäl att ifrågasätta det beräkningsunderlag som redovisats av bolaget eller de beräkningsmetoder som använts. Mot den bakgrunden och vad som i övrigt framkommit i målet delar domstolen MPD:s, länsstyrelsens och bolagets bedömning att den sökta verksamheten inte skulle innebära att miljökvalitetsnormer eller enskilda kvalitetsfaktorer vad avser näringsämnen, för sjön Malgomaj eller nedströms liggande vattenförekomster, riskerar att försämras eller äventyras att uppnås. Vad gäller kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd och parametern bottensubstrat i sjöar anser domstolen att sökanden med den hydrologiska modelleringen visat att statusen inte kommer försämras eller äventyras att uppnås till följd av sökt verksamhet. Möjligheten att flytta odlingarna talar även för minskad påverkan.

Besök och möte på EM Lax ABs fiskodling i Tobro

EM Lax AB och Matfiskodlarna hade, fredagen den 23 april, ett bra möte med länsstyrelsen på plats på fiskodlingen i Tobro, Vetlanda kommun. Mötet gällde vattenuttaget till fiskodlingen och frågan om tillstånd till vattenverksamhet.

Fiskodlingen i Tobro består av både kläckeri och odling av sättfisk. Art som idag odlas är regnbåge. Kläckeriet och de minsta ynglen odlas inomhus i mindre tråg (rom) och bassänger (yngel upp till ca 5 g) samt utomhus i bassänger (yngel upp till ca 30 g samt avelshonor ca 6-7 kg). Fiskynglen transporteras sedan ut från odlingen till olika matfiskodlingar i april-maj.

Undersökning av näringsämnen i sediment under fiskodlingslokaler i Höga kusten.

Sveriges lantbruksuniversitet och Sweco Sverige AB har av Jordbruksverket fått i uppdrag att undersöka näringsämnen i sediment under fiskodlingslokaler i Höga kusten. Uppdraget omfattade att undersöka hur stor del av läckagebenägen fosfor, total fosfor och total kväve som finns i sedimentet vid två kustområden där fiskodling bedrivits och ett referensområde. Inkubering av sedimentproppar genomfördes också för att bestämma internbelastningen av fosfor och syrgasförbrukning.

Sammanfattningsvis fanns det ett överskott av mellan 0,5 och 0,6 ton fosfor i det aktiva sedimentlagret som potentiellt kan frigöras från sedimentet. Detta kan ställas i relation till data från SMHI:s vattenwebb där summan av alla källor av fosfor tillskott i Nätrafjärden (odlingslokal Köpmanön) är drygt 28 ton/år och i Mjältöfjärden drygt 9,5 ton/år (Odlingslokal Öberget).

Uppskattad återhämtningstid för Köpmanön varierade från 5,1 år (inkuberingsdata) till 13,2 år (sedimentmodell) och för Öberget varierade resultatet från 3,4 till 7,9 år. Verksamheten vid Köpmanön har bedrivits i 33 år, men från 2016 har lokalen endast använts som vinterförvaring. Anläggningen vid Öberget har varit i drift i 12 år. Båda anläggningarna avvecklades under 2020.

Så vitt författarna vet är det här första studien som har undersökt andelen läckage benägen fosfor och potential för återhämtning av sediment under fiskodlingsanläggningar. Läckage av fosfor från sedimenten tog kortare tid än väntat, vilket tyder på att återhämtning kan ske snabbare än modeller förutsäger, så länge som andra näringsämnen reagerar på samma sätt som fosfor.

Branschen deltar aktivt i ett spännande innovationsprojekt!

Landsbygdsnätverket har en artikel om ett spännande innovationsprojekt som pågår och som branschen deltar i.

Ni hittar artikeln på landsbygdsnätverkets hemsida:

De testar innovativ metod för mer miljövänlig kassodling - Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se)

Vi är stolta över alla våra vattenbruksföretag som dagligen producerar nyttig och hälsosam mat!

Matfiskodlarna erbjuder medlemsföretagen flertalet rådgivningstjänster.

Vi har nyligen beslutat att vi ska finnas där för såväl medlemsföretagen som för andra vattenbrukare som önskar rådgivning.

Önskar ni veta mer om medlemskapet samt våra tjänster är ni varmt välkommen att kontakta oss.

Klicka vidare in på infobladet för mer information.

Sammanträde i mark- och miljödomstolen

Umlax AB bedriver odling av röding i bland annat Malgomaj, Vilhelmina kommun i Västerbottens län. Umlax tillstånd, för odlingen i Malgomaj, från 2008 tidsbegränsades till utgången av 2018. Umlax AB startade därför upp samrådsprocessen under 2016 inför ansökan om tillstånd att få fortsätta att odla fisk i Malgomaj. Ansökan om nytt och fortsatt tillstånd inlämnades till prövningsmyndigheten i juli 2017. Bolaget beviljades tillstånd till fortsatt odling av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten i december 2018. Meddelat tillstånd överklagades av privatperson, via ombud, och efter flera turer i såväl mark- och miljödomstolen som mark- och miljööverdomstolen var det i veckan (23-24/2) äntligen dags för sammanträde i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Domstolen meddelade vi sammanträdet att dom kommer om preliminärt 6-8 veckor.

Vi hoppas självklart att Umlax AB beviljas fortsatt tillstånd att producera svenskodlad fjällröding!

Fiskodlingen spelar en betydande roll i den globala tillgången på fisk och är den matproduktion som just nu växer mest, världen över. Fiskodlare bidrar till att producera ett nyttigt och hälsosamt livsmedel. Odlingen i Sverige bidrar dessutom till en ökad självförsörjningsgrad samt lokal- och närproducerade produkter av hög kvalitet.

Det tycker vi att alla våra svenska fiskodlare ska vara stolta över!

Glädjande nyheter, ökad livsmedelsproduktion i Sverige, nya miljötillstånd har meddelats för tre fiskodlingsföretag!

Det är med glädje vi kan meddela att tre fiskodlingsföretag har fått nya och fortsatta miljötillstånd.

I Sverige är vattenbruket mycket litet och konsumtionen av fisk sker nästan uteslutande av importerade produkter trots att Sverige har goda förutsättningar för att producera fisk lokalt och ha en mycket högre självförsörjningsgrad än nuvarande nivå.

De tre nya miljötillstånden är därmed flera steg i rätt riktning för att möjliggöra olika satsningar inom livsmedelsproduktionen som Sveriges regering och EU vill driva igenom. Viljan från politisk sida, att stödja tillväxten av ett svenskt vattenbruk har aldrig saknats, se livsmedelsstrategin men även den nationella strategin och handlingsplanen för svenskt vattenbruk. Även en rad andra satsningar har gjorts och görs i syfte att öka produktionen inom vattenbruket och där odling av fisk är en viktig del. Vattenbruket är en viktig livsmedelsproducerande industri, animaliskt protein produceras med ett relativt litet klimatavtryck. Vattenbruket växer snabbare än andra livsmedelsindustrier i världen. Idag är ungefär varannan fisk som konsumeras globalt odlad.
 

Fisk är dessutom ett nyttigt livsmedel och utgör en viktig proteinkälla och är rika på nyttiga omega 3-fetter, vitaminer och viktiga spårämnen.

 
Slotts Lax AB erhöll miljötillstånd i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt till fortsatt fiskodling och övervintring av fisk i Björka, Mora kommun den 12 oktober 2020 (Mål nr. 15-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 1 300 ton. Domen är överklagad av Länsstyrelsen i Dalarna. Bolaget har endast överklagat meddelad tillståndstid samt yrkat att prövningstillstånd ska meddelas. Bolaget har bedrivit fiskodlingsverksamhet sedan 1985 och odlar regnbåge i Björka. Det befintliga miljötillståndet är tidsbegränsat och löper ut under 2021. Bolaget ansökte därav om fortsatt och utökat tillstånd.

Nordic Trout Sweden AB erhöll miljötillstånd i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt till fortsatt och utökad fiskodling samt övervintring av fisk i Stöpafors, Sunne kommun den 18 december 2020 (Mål nr. 1633-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 1 000 ton. Domen är överklagad av Länsstyrelsen i Örebro. Fiskodling har bedrivits sedan 1990-talet och företaget odlar regnbåge i Stöpafors. Befintligt miljötillstånd är uppdelat i två delar, 480 ton foder per år som var tillsvidare och 360 ton foder per år som var tidsbegränsat till utgången av 2020. Bolaget ansökte därav om fortsatt och utökat tillstånd.

Överumans Fisk AB erhöll miljötillstånd i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt till att anlägga och bedriva fiskodling samt övervintring av fisk i Kaskeloukt, Storumans kommun den 17 februari 2021 (Mål nr. 353-20). Tillståndet omfattar en årlig maximal förbrukning av fiskfoder om 3 600 ton. Företaget odlar regnbåge. Det nya tillståndet innebär även att företaget kan genomföra önskade förändringar vid odlingslokalerna Ankarsund och Luspholmen.
 
Företagen väntar nu på beslut från mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd ska beviljas av de överklagade domarna. Om mark- och miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd kommer mark-och miljödomstolens avgörande att stå fast.

Ladda ner pressmeddelandet här:


Landsbygsnätverket har tagit fram - Visste du att? Vattenbruk och fiske

Vattenbruk och fiske är två näringsgrenar i Sverige som många kanske inte vet så mycket om. Vill du lära dig mer klicka dig vidare in på Landsbygsnätverkets webbplats.

Visste du att? Vattenbruk och fiske - Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se)

Matfiskodlarna byter VD

Daniel Wikberg slutar sin tjänst som VD för Matfiskodlarna den 4 december. Vi tackar Daniel för det arbete han gjort för branschen och önskar honom lycka till.  Vi hälsar samtidigt vår nya VD Wenche Hansen välkommen. Wenche jobbar nu som uppdragsledare/miljökonsult på Sweco Environment AB och har även mångårig erfarenhet från myndighetsarbete inom bland annat tillståndsprövning och tillsyn. Hon tillträder tjänsten den 7 december.

Ladda ner pressmedelandet här:


SMHI bekräftar ytterst marginell påverkan av fiskodling

SMHI bekräftar det Svensk Fjällröding i Landön och miljökonsultföretaget Pelagia hävdat hela tiden, bolagets verksamhet ger en ytterst marginell påverkan på sjön. En artikel om SMHIs analys hittar ni här. Nedan finns SMHIs sammanställning av analysen.


Anmärkningsvärt beslut av Länstyrelsen i Västernorrland

Matfiskodlarna skickade den 16 juni ut en pressrelease som belyser problemen med, vad vi tolkar som, beslut på tjänstemannanivå och som står i strid med ett regeringsbeslut. Länsstyrelsen är statens förlängda arm och ska följa beslut fattade av regering och riksdag. Pressmeddelandet i sin helhet finns nedan.


Lättnader för fiskodlarna

Regeringen fattar snabba och mycket kloka beslut som ska underlätta för svenska fiskodlare att lindra effekterna av en kraftigt försämras marknad, detta som en direkt följd av Coronakrisen. Nedan finns underlagen till förändringarna som kommer från Finans- Miljö- och Näringsdepartementen.


Rapport om alternativa odlingstekniker

I rapporten, som är framtagen av Aquanord AB, görs en genomgång av alternativa odlingstekniker till kassodling. I rapporten presenteras bland annat tekniska, miljö- och fiskhälsoaspekter i recirkulerande och semislutna system.


Attityd & Relation

Så kan positiva attityder och långsiktigt goda relationer inom och kring fiskodlingsverksamheten skapas.

Det var temat för den aktivitet som Matfiskodlarna under hösten genomfört i samarbete med Landsbygdsnätverket. Arbetet innefattar intervjuer och litteraturstudier vilka genomförts för att finna problem och goda exempel. Som en del i arbetet har även informationsinsatser genomförts för att testa de förslag som framkommit. Förhoppningen är att en fortsättning ska kunna genomföras under nästa år för att sprida de insikter som gjorts till intresserade odlare.

Arbetet ledde fram till en manual som riktar sig till aktiva inom fiskodlingsverksamheterna. Manualen och en slutrapport finns publicerad på Landsbygdsnätverkets hemsida HÄR.


Innovationsprojekt inom vattenbruk

Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering  från odling av fisk i öppna system.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har erhållit projektstöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden inom Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020. Projektets övergripande mål är att stödja utvecklingen och expansionen av det kassodlingsbaserade vattenbruket i Sverige. Detta genom att utreda möjligheterna till återtag av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system.  
Projektet är ett innovationsprojekt och samarbete mellan akademin, myndigheter och fiskodlingsbranschen.


HaV:s rapport om sötvatten 2017

Rapport som presenterar resultat av Havs och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning av sötvatten och andra undersökningar av landets sjöar, vattendrag och grundvatten.


Rapport om miljöeffekter - fiskodling i öppna system

Aquanord AB har på uppdrag av Matfiskodlarna Sverige AB sammanställt och analyserat vattenrelaterade miljöeffekter från matfiskodling i öppna kassar. Rapporten omfattar drygt 90% av den svenska matfiskproduktionen och visar att miljöpåverkan räknat som statusförändring är obefintlig eller endast lokal gällande näringstillskott, påverkan på växtplankton och påverkan på syrgas.
Detta förutsatt att odlingen är rätt dimensionerad för vattenförekomsten och rätt placerad inom denna.
 
Inverkan på bottenförhållanden i form av sedimentering och påverkan på bottenfauna är än mer begränsad och kan endast noteras i direkt anslutning till odlingsområdena (inom ca 100 meter från kassarna).
 
En rätt dimensionerad och lokaliserad fiskodling i öppna kassar medför ingen statusförändring av den aktuella vattenförekomsten.


Fisk är den bästa proteinomvandlaren

Intressant information från fodertillverkaren Biomar. Ett företag som ständigt arbetar med att utveckla och förbättra sitt fiskfoder. Ytterligare information om bolaget och dess produkter finns på deras hemsida www.biomar.com/sv/sweden/


”BAT” måste vara ekonomiskt hållbar

Vid en etablering av en fiskodling, utökning av odlingsvolymen eller omprövning av ett tidsbegränsat tillstånd, ska sökande bolag redovisa den odlingsteknik de avser nyttja.
Enligt Miljöbalken skall bästa möjliga teknik, nedan förkortat BAT vilket betyder best available technology, användas för att minimera miljöpåverkan. I detta begrepp ingår dock att tekniken även skall innebära en rimlig kostnad för bolaget och att verksamheten skall kunna påvisa ekonomisk bärkraft.
Av den anledningen har Matfiskodlarna skrivit en PM om ekonomiska aspekter på BAT.
I de domar (länk nedan) som Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) nyligen meddelat tycks de bortsett från den, för oss företagare så grundläggande förutsättningen, att om bolagen inte har ekonomisk hållbarhet så kan de inte överleva.  
Vad de långtgående konsekvenserna av domarna blir för Sveriges alla fiskodlare vet vi ännu inte. Men för de enskilda företagarna innebär domen att verksamheten måste avvecklas. Sverige har en ny livsmedelsstrategi, den har bred politisk förankring och sträcker sig över många år. Där slås tydligt fast att landet ska öka sin produktion av matfisk och öka sin självförsörjningsgrad av livsmedel. MMÖD:s dom är ett mycket hårt slag mot den enskilde företagaren, mot svenska fiskodlare och mot den svenska livsmedelsstrategin.

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=53187


Etoxikin i fiskfoder

Testfakta skrev 16 februari om etoxikin i fiskfoder. Etoxikin är en syntetisk antioxidant som IMO (International Maritime Organisation) kräver att man tillsätter i fiskmjöl eftersom det motverkar att fettet i mjölet oxiderar. Om man inte tillsätter etoxikin finns en brand- eller explosionsrisk i samband med transporten. Oxidering riskerar även de viktiga Omega-3-fettsyrorna i laxen. Med anledning av att det förekommer både frågor och spekulationer kring detta vill vi ge fördjupad information både från de två största foderleverantörerna (Skretting och Biomar) i Sverige samt från Norges Sjömansråd.
Ytterligare och fördjupad information finns via länkarna nedan samt i de bifogade dokumenten. Där framgår även vilka produkter som ingick i testet.
www.mynewsdesk.com/se/seafood/news/missvisande-information-om-etoxikin-i-odlad-lax-221996
www.svt.se/nyheter/inrikes/odlad-lax-full-av-forbjudet-bekampningsmedel
www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/ethoxyquin_i_fiskefor.25269

Nu odlas åter regnbåge i Umgransele

Under semestern besökte jag Umlax odling i Umgransele. Eftersom anläggningen nu åter är i drift simmar regnbåge i kassarna. Jag hade förmånen att få ta med mig några fina fiskar, vi grillade dem och de smakade förträffligt. Många konsumenter har ännu inte upptäckt vilken fin och god fisk regnbågen är.  

På besök hos en av våra odlare

På besök hos Slotts Lax, en vårdag när solen skiner. Bröderna Christer och Patrik Slott driver tre odlingar och har egen sättfiskproduktion. Ett företag som drivs i andra generation.
När jag sätter mig i bilen och åker mot Östersund kommer jag tänka på den straffbeskattning som vattenbruket i Sverige haft sedan sommaren 2015. Nu har meddelats att:
I lagrådsremissen föreslås att dieselbränsle som används i skepp och båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska beskattas på samma sätt som dieselbränsle som används i arbetsmaskiner inom de angivna sektorerna. I nuläget beskattas dieselbränsle som används i skepp och båtar högre än sådant dieselbränsle som används i arbetsmaskiner.

Förslagen föranleder ändringar i lagen om skatt på energi, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
Det är ett steg i rätt riktning men man har, trots att vi påpekat det orimliga, undantaget bensin från förslaget ovan. Mindre båtar såsom den på bilden drivs med bensin och de är nödvändiga för korta transporter inom odlingsområden. Ånyo inkonsekvent agerande från regeringen, man betonar vikten av ett växande vattenbruk men agerar annorlunda. Knappt ett år efter regeringsskiftet inför man straffskatt för drivmedelskostnader inom vattenbruket .  


Besök från landsbygdsdepartementet

Matfiskodlarna och Vattenbrukscentrum Norr AB har haft besök av statssekreterare Elisabeth Backteman och Sara Colliander (Departementsråd/Enhetschef för fiske, jakt och rennäring)
 
Först besökte vi Vattenbrukscentrum Norrs forskning- och försöksstation i Kälarne. En rundvandring på anläggningen tar alltid lång tid, så även denna gång. Det finns många unika och spännande försök som pågår eller avslutats. Vi hade ett givande samtal om avelns betydelse för att kunna ha en konkurrenskraftig svensk produktion av både röding och regnbåge. Avelsprogrammet för röding (Arctic Superior) som pågått under mer än 30 år har stark bidraget till möjligheten för en växande näring. Nästan all röding som odlas som matfisk är Arctic Superior och kommer direkt eller indirekt från anläggningen i Kälarne.

Avelsprogrammet för regnbåge är i ett tidigt skede men har goda förutsättningar att inom några avelsgenerationer visa positiva resultat. Det kommer stärka svensk konkurrenskraft och bidra till en växande näring. Det finns stor efterfrågan på framavlad regnbåge för våra inhemska förutsättningar.
 
Därefter besökte vi anläggningen i Landön som Svensk Fjällröding driver. Att se verksamheten på plats skapar förståelse för hur svensk fiskodling bedrivs. Det gav oss möjligheten att ge inblick i hela kedjan. Att odla fisk på ett resurseffektivt sätt är en blandning av hantverk och modern datastyrd utfordringsteknik. Vi började dagen med att titta på rödingrom och avslutade dagen med att titta på slaktmogen fisk, cirkeln sluts sedan när en belåten restaurangbesökare sväljer sista tuggan av en rödingfilé.  


Årsstämma Matfiskodlarna

Matfiskodlarna har haft sin första årsstämma. Vi kan summera ett drygt års aktivt arbete för att förbättra villkoren och möjligheterna för en fortsatt stark tillväxt av svensk matfiskodling. Om vi kortfattat summerar det år som gått så har vi bl.a. arbetat med den nationella livsmedelsstrategin, svarat på en mängd remisser, informerat myndigheter och politiker om betydelsen av svensk matfiskodling, arbetat för konkurrensneutrala stödstrukturer. Tillsammans med både De recirkulerande vattenbrukarna ek.för. och Skaldjursodlarnas producentförening fortsätter vi arbeta för rimliga villkor för det växande svenska vattenbruket. Vi hoppas vår information om BKD ger en bra och kompletterande bild av konsekvenserna av tilläggsgarantierna. Nu riktar vi blicken framåt och ser med spänning fram mot verksamhetsår två.


Tilläggsgarantierna för BKD

Det nationella vattenbruksrådet är kallat till möte med Jordbruksverket för att diskutera tilläggsgarantierna. Matfiskodlarna motsätter sig att Sverige söker tilläggsgarantier. Ett stark skäl är att det utrotningsprogram som Jordbruksverket drivit varit verkningslöst. Ingen kan heller fastställa om det är den odlade eller vilda fisken som sprider bakterierna. Inte heller har det varit ökad dödlighet hos de odlare som haft BKD. Saneringsåtgärderna som vi anser verkningslösa har kostat näringen tiotals miljoner kronor. Matfiskodlarna vill istället arbeta proaktivt för att minimera risken att smittad fisk förs in i en anläggning. Våra förslag har i en skrivelse skickats till både Jordbruksverket och EU.  


Tilläggsgarantierna för BKD

EU beviljade 2004 Sverige tilläggsgarantier för BKD i den svenska inlandszonen vilket innebär att, om BKD konstateras i en fiskodling, så påläggs odlingen restriktioner, förbjuds att ta in ny fisk och att den befintliga fisken måste slaktas ut. Utslaktningen kan vara omedelbar eller alternativt tillåts att fisken odlas till slaktstorlek. Innan restriktionerna lyfts vid anläggningen ska den saneras och hålls tom under en period. Stora variationer avseende beslutfattande enligt ovan har skett sedan tilläggsgarantierna beslutades, vilket begränsar odlarens möjlighet till förståelse och anpassning till reglerna.  

Fynden i Sverige ofta gjorts hos symptomfria fiskar som påvisats smittade vid provtagning. Ofta rör det sig om enstaka individer inom populationerna. I Sverige har sjukdomen första gången påvisats 1985, sedan dess har det förekommit enstaka fall så gott som årligen. Källan till smittan har sällan kunnat fastställas. Enligt fiskveterinärexpertis så är det låg prevalens även hos vilda bestånd, sannolik även i sötvatten i inlandet. Detta medför att en sanering av fiskodling inte garanterar frihet från BKD på sikt.I Finland tillämpas ett övervakningsprogram inom ett begränsat område i inlandet, övriga odlingar i inlandet kan ansluta sig till ett frivilligt övervakningsprogram för att kunna påvisa att de är fria från smitta. I övrigt påläggs inga restriktioner för finska fiskodlingar. Inom övriga EU bekämpas inte BKD.
Jordbruksverket har ansökt om förlängning av tilläggsgarantierna men vår förhoppning är att EU motsätter sig detta med anledning av att utrotningsprogrammet inte underde senaste tio åren kunnat påvisa effekt.


På besök hos en av våra odlare

Under sommaren har jag besökt flera odlingar för att ta del av det dagliga arbetet. Som framgår av bilden var det en kall och regnig dag då jag och min familj fick följa en foderbåt på en av norra Sveriges regleringsmagasin. I år har vattentemperaturen varit låg och därför gynnsam för rödingen. Förra sommaren var varm och då trivdes regnbågen bättre. Vädret kan vi inte påverka utan bara förhålla oss till dess skiftningar.