Besök hos Vattenbrukscentrum Norr

28 juni 2015
Vi har träffat haft möten med representanter för både Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Riksdagsledamöter från olika utskott samt naturligtvis miljö- och jordbruksutskottet. Vi upplever en stor förståelse för näringens utmaningar och ett genuint intresse för det mervärde som svensk matfiskproduktion skapar på landsbygden. Vid dessa möten måste vi alltid belysa de största hindren för fortsatt god tillväxt. Vi har en ohållbar situation vad gäller tiden för tillståndshantering. Vi har också en föråldrad tillsynsavgift som inte omarbetats sedan åttiotalet.

För att tydliggöra det orimliga så är avgiften för en odling med 2000 ton i tillståndsvolym 270 000 kr/år. Detta kan jämföras med avgiften för gruvdrift för järnmalm uppgår till 74 000 kr och för uranbrytning till 187 000 kr. En anläggning för framställan av mer än 300 000 ton pappersmassa har en avgift på 250 000 kr medan en anläggning för hantering av kärnbränsle har en avgift på 74 000 kr. Jordbruksverket har 2011 i en utredning föreslagit att avgiften ska beräknas på djurenheter och det skulle bl.a. innebära att avgifterna skulle harmoniera med övrig djurhållning. Andra viktiga frågor som belystes under träffarna var behovet av fortsatt avel och forskning på kallvattenarterna. Alla tycks vara eniga om att en växande och sund näring behöver bra avelsmaterial och att detta behöver vara långsiktiga satsningar.