Möte med politiker

16 april 2015
Matfiskodlarna har träffat och informerat partiföreträdare för S, M, FP, C, och V. Kortfattat kan man säga att de förstår problematiken med den orimliga handläggningstiden för tillstånd och samt bristerna i förra och kommande stödstruktur.
Vi har sakligt och tydligt förklarat de ekonomiska bristerna i att odla på land generellt och småskaligt specifikt. Vi har också tillsammans med en av odlarna träffat landsbygdsminister Sve-Erik Bucht samt generaldirektören för Jordbruksverket, ävendå i syfte att informera om näringens förutsättningar.