Träff med Sven-Erik Bucht

16 september 2015
Matfiskodlarna träffade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht nu i september för att belysa potentialen i svensk matfiskproduktion. Vi får mycket positivt bemötande för våra åsikter. Matfiskproduktion är en viktig del i den kommande nationella livsmedelsstrategin. Matfiskodlarna har gjort en omfattande kartläggning om de hinder och möjligheter som näringen står inför. Hela skrivelsen med åtgärdsförslag kan vi skicka om ni kontaktar oss