Intervjuer praktikanter


Från teori till praktik

Sjuttonåriga Wide Åkermark och Benjamin Chabraoui går andra året på en naturvetenskaplig linje med naturbruksinslag vid Marina Läroverkets Marinbiologiska utbildning i Stocksund utanför Stockholm. Under två veckor fick de möjlighet att göra sin praktik på en fiskodling av regnbågslax, som Nordic Trout driver i Näs, i Dalarnas län.   

  - Vi tog kontakt med Matfiskodlarna som hjälpte oss att komma i kontakt med Nordic Trout, och de välkomnade oss båda. Det var en upplevelse att få se hur fisk odlas, då jag faktiskt inte hade någon aning om hur det fungerade, säger Wide. 

Mätning på längden och tvären

Varje arbetsdag startade klockan sju på morgonen och inleddes med att temperaturen i kassarna mättes och bokfördes i systemet. Temperatur men även syrgas är bra indikatorer för kontroll av vattenkvalitén, som måste var bra för att inte påverka fiskens hälsa och välfärd negativt.

Därefter kunde uppgifterna variera – från att provväga och sortera fisk i storleksordning till att rengöra utrustning. 

  - Tiden på odlingen var mycket lärorik då vi inte fått chansen att prova på något liknande arbete tidigare. Så vi vill verkligen tacka för den möjligheten, kommenterar Benjamin.

Svenskodlad fisk är som bekant både klimatsmart och bidrar till ökad självförsörjning i Sverige.  

  - Det finns stor potential att växa våra verksamheter ytterligare. Då behövs arbetskraft med en tro på och ett intresse för vår bransch. Jag blir otroligt glad när unga är nyfikna på hållbar svensk livsmedelsproduktion, säger Wenche Hansen, vd på Matfiskodlarna. 

På frågan om vad Benjamin och Wide tror att branschen behöver göra för att attrahera fler till yrket som fiskodlare svarar de ”god marknadsföring”. Så denna artikel är förhoppningsvis ett steg på den vägen.  


Upptäckte möjligheten att bli fiskodlare

När tredjeårsstudenterna på Gullmarsgymnasiet i Lysekil erbjöds praktik på fiskodlingar på Åland, nappade vännerna Albin Aretjäll och Alfred Nord direkt. Efter fyra veckor ser de tillbaka på en lärorik praktikperiod med många trevliga möten.  

–       Varje morgon tog vi båten ut till odlingsstationerna. Vi fyllde på foder i silorna, startade utfodringen och kollade vattentemperaturen. På eftermiddagen åkte vi tillbaka och såg till att allt såg bra ut, berättar Albin. 

Albin och Alfred spenderade den största delen av sin tid på Nordic Trouts matfiskodlingar vid Föglö, men fick även uppleva sättfiskodlingarna på Ålands fastland, slakteriet och sumpbåten.  

–       Det har varit en bra planering mellan de olika odlingarna och vi har fått se nästan hela produktionskedjan. Jag trivdes bäst på matfiskodlingarna, men det var också väldigt roligt att åka ut med sumpbåten och håva upp fisken, säger Albin. 

Extra intressant var det enligt Albin och Alfred att se de olika systemen för utfodring. De fick se moderna system som visar mängden utmatat foder, fiskarnas vikt och mycket mer. 

–       Jag skulle vilja lära mig ännu mer om foder, om fodrets innehåll och tillverkning. Vi har pratat lite om det under utbildningens gång, men inte så djupgående, säger Albin. 

Praktiken har med andra ord gett Albin och Alfred en bättre inblick i branschen, men än finns det alltså mycket att lära och uppleva.  

–       Det skulle vara roligt att få besöka fler odlingar för att bekanta oss med fler fiskarter och arbetssätt. Dessutom hade det varit intressant att få veta mer om hur man får till kläckningen och hur uppfödningen av sättfisk ser ut, fortsätter Albin. 

När det gäller framtidens kompetensförsörjning tror Albin och Alfred att möten är nyckeln. Branschen borde öka sin närvaro i skolor och på mässor.  

–       Det är få unga som vet att det går att jobba som fiskodlare. Både utbildningarna och karriärmöjligheterna måste synliggöras mer, menar Albin.  

Från praktiken på Nordic Trout tar Albin med sig nya upplevelser, dagboksanteckningar och mycket bilder. Veckorna i arbetslivet har gett mersmak. 

–       Jag skulle säga att jag har blivit mer sugen på att bli fiskodlare.  

Alf-Håkan Romar, VD på Nordic Trout, ser ett stort värde i samarbetet med utbildningarna: 

-         Vi behöver locka fler unga till vår bransch. Det är alltid lika roligt att möta elever och se dem omsätta teori till praktik. De överraskas av hur varierande jobbet är, och jag gläder mig åt att vi kanske möts senare när de ska ut i arbetslivet.