Vi verkar för
matfiskodlarna i Sverige 


______________________________________________
 


 Odlad fisk är resurseffektiv proteinkälla och nyttig mat.
Sverige har mycket goda förutsättningar för en hållbar matfiskproduktion.

Viktiga frågor

För en fortsatt stark tillväxt av matfiskproduktion måste vi fokusera på rätt frågor som möjliggör en
fortsatt positiv utveckling.

De mest prioriterade frågorna utan inbördes ordning är att:

  • Verka för fortsatt och ökad matfiskproduktion i Sverige.

  • Verka för regelförenklingar och administrativa lättnader.

  • Främja matfiskodlarnas konkurrenskraft.

  • Företräda medlemmarna inför myndigheter samt gentemot andra sammanslutningar inom näring- och samhällslivet.

Det är även viktigt att det tillsätts erforderliga resurser så att prövningsmyndigheterna kan utföra sitt arbete. Handläggningstiderna är idag för långa och prövningsprocesserna upplevs som rättsoäkra.

Korta och olika långa tillståndstider i olika beslut samt att tillstånden vanligen även löper ut vid olika tidpunkter i och med att de inte meddelas samtidigt och inte samordnat är en annan prioriterad fråga.