Medlemsföretagen

Nordic Trout Sweden AB

Är landets största producent av regnbåge. Bolaget har 8 odlingsenheter på olika ställen i landet. Bolaget producerar delvis själv sättfisk för den egna produktionen. Fisken slaktas på Åland och säljs via moderbolaget. Bolagets huvudmarknader är Finland, Baltikum och Sverige. Fisken levereras i regel som färsk, rensad och hel. Under en kortare säsong på senhösten levererar bolaget även rom (”kaviar”) av regnbåge. VD Alf-Håkan Romar är även styrelseledamot i Matfiskodlarna.

Slotts Lax AB 

Har under ett tiotal år byggt ett företag som har haft en stadig tillväxt och är numer en betydande producent av regnbåge. Verksamheten finns på 3 odlingsenheter i Dalarna. Bolaget ägs av Nordic Trout Sweden AB.

Umlax AB

Har funnits under många år och är landets största producent av röding, men producerar även regnbåge. Företaget har verksamhet på 5 odlingsenheter. Umlax producerar sättfisk för den egna produktionen och även mindre mängder som säljs till andra aktörer. Den största produktionen sker i sjön Malgomaj. Ägare och VD Josef Nygren är styrelseordförande i Matfiskodlarna styrelse.

Vattudalens Fisk AB

Har på kort tid etablerat en betydande odlingsverksamhet och volymtillväxt. Företaget bedriver produktion av främst regnbåge men även röding. Fisken strupskärs på odlingen för att sedan levereras till slakteri på Åland. Bolaget utreder möjligheterna att bygga ett slakteri i Jämtland. Bolaget har förvärvat Vattvikens Fisk AB som nu är en del av Vattudalens Fisk AB. Bolaget har investerat vidare och även förvärvat EM Lax AB. Verksamheten bedrivs på 3 odlingsenheter i Jämtland. 
Iivari Valli som är VD i företaget är styrelseledamot i Matfiskodlarna. 

EM-Lax AB

Är Sveriges största producent av sättfisk av regnbåge. Bolaget som ingår i samma koncern som Vattudalens Fisk, producerar även röding, lax och öring främst för kompensations- utsättning och för sportfiske men även för matfiskproduktion. Företaget har 5 odlingsenheter. En betydande del av de svenska matfiskodlarna köper sin sättfisk från bolaget.

Överumans Fisk AB

Företaget odlar både sättfisk och matfisk.  Delar av sättfiskproduktionen sker i en anläggning som totalrenoverats och som till stor del är recirkulerande. De odlar regnbåge på 3 odlingsenheter. Företaget har modernt slakteri med eget reningsverk som vattnet passerar genom innan det når det kommunala reningsverket.  De levererar fisk till kunder i hela Norden.

Svensk Fjällröding AB

Företaget är kanske mer känt under namnet Landöröding. Bolaget har levererat röding till både nobelmiddagar och till kronprinsessans bröllop. Företaget har egen sättfiskproduktion och eget slakteri och rödingen säljs på den svenska marknaden. Företaget ägs av Hushållningssällskapet i Västernorrland.  Platschef Elin Mehlhorn är styrelseledamot i Matfiskodlarna.
Omegalax AB odlar sättfisk som levereras till framför allt Svensk Fjällröding AB. Företaget ägs av Hushållningssällskapet i Västernorrland. Omegalax är en landbaserad genomströmningsanläggning som odlar sättfisk i grundvatten av rödingstammen Arctic Superior, som ursprungligen härstammar från sjön Hornavan. Omegalax har stamfisk från det avelsprogram som har bedrivits av Statens Lantbruksuniversitet i samarbete med Vattenbrukscentrum Norr i Kälarne sedan i början på 1980-talet.

Älvdalslax AB

Älvdalslax är ett småskaligt familjeföretag som startades av Mats Hjort 1982 i Älvdalen vid Österdalälven. Numera är det Mats dotter Marit Beronius som driver företaget tillsammans med sin man Anders och tre anställda. Odling sker av regnbåge från rom, yngel till matfisk. Varje vår skördas även en del rom som läggs i burkar till försäljning.

Lokalisering av odlingsanläggningarna

Medlemsföretagens fiskodlingsanläggningar är lokaliserade på ca 29-30 platser runt om i Sverige. 
Fiskodlingsverksamheten finns i ca 26 kommuner och 9 län (år 2021).