Medlemsföretagen

Nordic Trout Sweden AB


Nordic Trout Sweden AB är en stor producent av regnbåge. 
Bolaget har odlingsenheter på flera olika lokaliseringar i Dalarna,- Värmlands,- och Västra Götalands län.  Bolaget producerar delvis själv sättfisk för den egna matfiskproduktionen. 

Nordic Trout Sweden AB är en del av en större helhet. Nordic Trout Sweden AB ägs av, och ingår i den finländska koncernen Nordic Trout Ab. Moderbolaget har sitt säte och huvudkontor på Åland, där även bolagsledning och administration är lokaliserad. Moderbolaget bedriver fiskodling på Åland samt i sydvästra och centrala Finland. 
Nordic Trout Ab är en underkoncern till företaget Nordic Fish Oy med säte i Sastamala i sydvästra Finland. Nordic Fish Oy ägs av företagarfamiljen Hukkanen som även äger och driver ett av Finlands största fiskförädlingsföretag Kalaneuvos Oy, där den odlade regnbågslaxen från Nordic Trout utgör en av de viktigaste råvarorna. Företagarfamiljen Hukkanen bedriver både odling och förädling i Finland, Sverige och Åland. 

Fisken slaktas på Åland och säljs via moderbolaget. Bolagets huvudmarknader är bland annat Finland, Baltikum och Sverige.  Fisken levereras i regel som färsk, rensad och hel. Under en kortare säsong på senhösten levererar bolaget även rom (”kaviar”) av regnbåge. 

VD är Hans-Mikael Helenius.   

Styrelseledamot i Matfiskodlarnas styrelse är Jussi Kosomaa, Affärsdirektör. Slotts Lax AB


Slotts Lax AB har bedrivit fiskodlingsverksamhet sedan 1985.  Verksamheten finns på 3 odlingsenheter i Dalarnaslän. Bolaget har under ett tiotal år byggt ett företag som har haft en stadig tillväxt och är numer en betydande producent av regnbåge.
Bolaget ägs sedan några år av Nordic Trout Sweden AB och där därmed en del av koncernen Nordic Fish Oy och företagsfamiljen Hukkanen.   
Slotts Lax AB har upplösts och genom fusion uppgått i dess moderbolag Nordic Trout Sweden AB den 30 april 2024. 

Umlax AB


Umlax AB är i dagsläget den största rödingproducenten i Sverige och ett av de ledande inom rödingodling i världen. 

Företaget bildades 1987 och har sedan starten byggt den rödingmarknad som finns idag på odlad röding i Sverige. 

Huvuddelen av företagets avdelningar är lokaliserade i Lappland med odlingar i Arjeplog, Slussfors, Vilhelmina och Malgomaj, slakteri och förädlingsanläggning i Vilhelmina samt huvudkontor i Lycksele. Därutöver finns en avelsanläggning i Lockne, Jämtland.


Bolaget äger och kontrollerar hela produktionskedjan från avelsfisk, rom, sättfisk, matfisk, fiskförädling till färdig rensad fisk eller filé.  


Umlax producerar sättfisk för den egna produktionen och även mindre mängder som säljs till andra aktörer. Den största produktionen sker i sjön Malgomaj. 

Umlax har även förvärvat Bergmans Fisk och Vilt för att förädla fisk inom koncernen.


VD är Emanuel Nygren. 

Företaget ägs av Josef Nygren, och som även är styrelseordförande i Matfiskodlarna styrelse.

Vattudalens Fisk AB

Vattudalens Fisk AB verksamheten startade upp i Strömsunds kommun vid två olika odlingsenheter i Ströms Vattudal under 2008-2009. 

Företaget bedriver produktion av främst regnbåge men även röding. Företaget har på kort tid etablerat en betydande odlingsverksamhet och volymtillväxt.

Bolaget förvärvade Wangensten Fisk AB som genom fusion 2019-09-20 nu är en del av Vattudalens Fisk AB. Verksamheten är lokaliserad i Storsjön i Bergs kommun.

Bolaget har investerat vidare och även förvärvat EM Lax AB under 2018 och som genom fusion 2022-07-21 är en del av Vattudalens Fisk AB. EM Lax är en av de ledande producenterna av rom och regnbågsyngel i Sverige. Med verksamhet vid flera anläggningar i  Västra Götaland-, Kronobergs,- och Jönköpings län.

Vattudalens Fisk AB förvärvade den 14 februari 2022 samtliga aktier i Börtnans Fjällvattenfisk AB. Det innebär att Börtnans Fjällvattenfisk AB nu är ett helägt dotterbolag till Vattudalens Fisk AB. Börtnans Fjällvattenfisk är i grunden ett familjeföretag med egen fiskodling och lokal förädling i Bergs kommun . I nästan 40 år har de arbetat vid Ljungans vatten. I Börtnan förädlar de fisk enligt gammal tradition men med modern teknik. 
Vattudalens Fisk AB ägs av Svåholmen AS som ingår i Egersund Group- koncernen i Norge. 

Vattudalens Fisk AB förvärva 50 procent av aktierna under första kvartalet i 2024  i Guldhaven Pelagiska. 

Iivari Valli som är VD i företaget är styrelseledamot i Matfiskodlarna. Överumans Fisk AB

Överumans fisk AB grundades 1995 och är idag ett av de större bolagen i Sverige som ägnar sig åt att föda upp regnbåge. Verksamheten producerar även rom för konsumtion.

Överumans fisk består av fem anläggningar där två är landbaserade och tre sjöbaserade. Företaget har ett modernt slakteri med eget reningsverk som vattnet passerar genom innan det når det kommunala reningsverket.


Vattudalens Fisk AB har under september 2022 förvärvat samtliga aktier i Överumans Fisk AB från Saaremere Kala AS, och är helägt dotterbolag till Vattudalens Fisk AB.

Margus Rebane är VD. 


Svensk Fjällröding AB & Omegalax AB

Svensk Fjällröding AB fiskodling är lokaliserad i Landön, i Krokoms kommun mitt i Jämtland. Vid odlingen i Landön finns även ett eget slakteri och rödingen säljs på den svenska marknaden.

Svensk Fjällröding AB är kanske mer känt under namnet Landöröding. Bolaget har levererat röding till både nobelmiddagar och till kronprinsessans bröllop. 

Svensk Fjällröding AB kan även titulera sig Kunglig Hovleverantör. Kungen har idag 130 hovleverantörer och begreppet Kunglig Hovleverantör har kommit att bli ett kännetecken för svensk kvalitet. Hovleverantörskapet beviljas av Kung Carl XVI Gustaf personligen och är ett bevis på att vår Landöröding uppskattas av medlemmar av kungafamiljen.


Svensk Fjällröding AB är ett helägt dotterbolag till Hushållningssällskapet Västernorrland. 
Hushållningssällskapet Västernorrland äger även Omegalax AB. 

Omegalax AB odlar sättfisk som levereras till framför allt Svensk Fjällröding AB.  Omegalax är en landbaserad genomströmningsanläggning som odlar sättfisk i grundvatten av rödingstammen Arctic Superior, som ursprungligen härstammar från sjön Hornavan. Omegalax har stamfisk från det avelsprogram som har bedrivits av Statens Lantbruksuniversitet i samarbete med Vattenbrukscentrum Norr i Kälarne sedan i början på 1980-talet.

Affärsområdeschef Elin Mehlhorn är styrelseledamot i Matfiskodlarna.

Älvdalslax AB

Älvdalslax är ett småskaligt familjeföretag som startades av Mats Hjort 1982 i Älvdalen vid Österdalälven. Numera är det Mats dotter Marit Beronius som driver företaget tillsammans med sin man Anders. 

Odling sker av regnbåge från rom, yngel till matfisk. Varje vår skördas även en del rom som läggs i burkar till försäljning. 

Anders Beronius är styrelseledamot i Matfiskodlarna.

Lokalisering av odlingsanläggningarna

Företagens fiskodlingsanläggningar är lokaliserade på ca 34 platser runt om i Sverige och finns i 27 kommuner och 9 län (år 2023).

Notera att:
Slotts Lax AB har upplösts och genom fusion uppgått i dess moderbolag Nordic Trout Sweden AB den 30 april 2024. Kartan är ännu inte uppdaterad i denna del.