Medlemskap för fiskodlare

Matfiskodlarna är en branschorganisation för matfiskodlare i Sverige och vi ska vara den självklara samarbetsparten inom svensk fiskodling. 

Vi ska driva strategiskt viktiga frågor och vårt arbete utgår från vår strategiska utveckling. För en fortsatt stark tillväxt av hållbar matfiskproduktion i Sverige måste vi fokusera på vårt uppdrag, vår vision, våra värderingar och mål.

Önskar ni veta mer om medlemskapet samt våra tjänster är ni varmt välkommen att kontakta oss.