Matfiskodlarna – en branschorganisation

Matfiskodlarna är en branschorganisation för fiskodlare med sin verksamhet i Sverige.

Vi bedriver ett långsiktigt arbete med en ökad hållbar blå svensk primärproduktion av matfisk.

Matfiskodlarna är en branschorganisation som samlar producenter av i första hand regnbåge och röding. Medlemsföretagen står för över 95 procent av odlingen av dessa arter i Sverige. 

Svenskodlad fisk har potential att vara en naturlig och växande del av en hållbar inhemsk livsmedelsförsörjning, och samtidigt bidra till export av odlad svensk fisk. 

Matfiskodlarnas medlemsföretag har tillsammans tillstånd att producera ca 17 000 ton fisk per år (år 2022). Produktionen är fördelat på ca 34 olika anläggningar för både avel och romproduktion, yngel,- sättfisk,-  och matfiskproduktion. En del av medlemsföretagen har även slakteri- och mindre förädlingsverksamhet. 

Svensk fiskodling bidrar till samhället genom arbetstillfällen, skatteintäkter, en levande landsbygd och en stärkt livsmedelsförsörjningen.

Organisation

Styrelsen består av:
Ordförande: Josef Nygren, Umlax AB

Ledamöter:

Jussi Kosomaa, Nordic Trout Sweden AB
Iivari Valli, Vattudalens Fisk AB 
Anders Beronius, Älvdalslax AB
Elin Mehlhorn, Svensk Fjällröding AB


Verkställande direktör är:
Wenche Hansen