Matfiskodlarna – en branschorganisation

Matfiskodlarna är en branschorganisation för matfiskodlare med sin verksamhet i Sverige. 

Vi bedriver ett långsiktigt arbete med en ökad hållbar blå svensk primärproduktion av matfisk.

Medlemmarna i Matfiskodlarna står för ca 97 % av den svenska produktionen av matfisk. Det är dessa företag som står för den stora volymtillväxt som vattenbruket kunnat uppvisa de senaste åren.  Medlemsföretagen i Matfiskodlarna är ekonomiskt bärkraftiga.

Idag odlar medlemmarna uteslutande röding och regnbåge där regnbågen står för ca 75 % av odlingsvolymen. Odling bedrivs både i öppnakassar som landbaserade sättfiskanläggningar.


Matfiskodlarnas medlemsföretag har tillsammans tillstånd att producera ca 15 000 ton fisk per år. Produktionen är fördelat på ca 28-30 olika anläggningar, inkl. både avel, sättfisk och matfiskproduktion. 

Fiskodlingsverksamheterna är i huvudsak etablerade på landsbygden och bidrar därmed till att skapa livskraftiga företag som ger varaktiga arbetstillfällen på landsbygden.

Organisation

Styrelsen består av:
Ordförande: Josef Nygren, Umlax AB
Ledamöter:
Alf-Håkan Romar, Nordic Trout Sweden AB
Iivari Valli, Vattudalens Fisk AB
Elin Mehlhorn, Svensk Fjällröding AB

Verkställande direktör är:
Wenche Hansen