Bli stödmedlem

Vi bedriver ett långsiktigt arbete med en ökad hållbar blå svensk primärproduktion av matfisk. 
Önskar ni stödja vårt arbete är det möjligt att bli stödmedlem. 
Kontakta oss så berättar vi mer.

Stödmedlemmar

Matfiskodlarna har flera stödmedlemmar. Några av stödmedlemmarna kommer vi fortlöpande att presentera här på vår hemsida. 

BIOMAR

BioMAR har visat sitt stöd för Matfiskodlarna i flera år. BioMar är världsledande på högpresterande foderdieter för över 45 olika fisk- och skaldjursarter i mer än 80 länder. BioMar grundades 1962 av en grupp danska fiskodlare, och har således sedan länge varit hängivna utvecklingen av vattenbruksbranschen med ansvarstagande och hållbarhet för ögonen. 
Mer information om BIOMAR finner ni på deras hemsida.


BIG AKWA

Matfiskodlarna fick under 2021/2022 en ny spännande stödmedlem, Big Akwa AB.

Big Akwa idé är att utveckla den landbaserade fiskodlingen genom att introducera innovativ industriell symbios i samverkan med vätgasindustrin.  

Big Akwa lösning innebär en mer resurseffektiv och cirkulär fiskodling. Spillvärme från produktion av vätgas värmer det recirkulerande odlingsvattnet där fiskarna lever, vilket säkerställer snabbare tillväxt och lägre elförbrukning (Jämfört med landbaserad RAS odling som inte verkar i symbios). Till odlingsvattnet tillförs kontinuerligt syre, och här används det syre som också skapas som restprodukt vid produktionen av vätgas. Sammmantaget skapas en lösning som, jämfört med konventionell RAS teknik, minskar fiskodlingens klimatavtryck samtidigt som även produktionskostnaden minskar. Då produktion av vätgas är en framtidsbransch finns en mycket stor tillväxtpotential i det nya konceptet. 

Under 2021 har Big Akwa säkrat viktiga partnerskapsavtal och bidrag. Tillsammans med våra partners optimerade vi processen genom teknikverifiering. Parallellt med det utvärderade vi den bästa industriella partnern för den första RAS-odlingen. I två steg siktar vi på att ha full kapacitet på 6000 ton år 2027.

VD för Big Akwa AB är Elena Petukhovskaya och styrelseordförande är Hugo Wikström.

Mer information om företaget finns på deras hemsida.