Bli stödmedlem

Vi bedriver ett långsiktigt arbete med en ökad hållbar blå svensk primärproduktion av matfisk. 
Önskar ni stödja vårt arbete är det möjligt att bli stödmedlem. 
Kontakta oss så berättar vi mer.

Stödmedlemmar

Matfiskodlarna har flera stödmedlemmar. Några av stödmedlemmarna kommer vi fortlöpande att presentera här på vår hemsida. 

BIOMAR

BioMAR har visat sitt stöd för Matfiskodlarna i flera år. BioMar är världsledande på högpresterande foderdieter för över 45 olika fisk- och skaldjursarter i mer än 80 länder. BioMar grundades 1962 av en grupp danska fiskodlare, och har således sedan länge varit hängivna utvecklingen av vattenbruksbranschen med ansvarstagande och hållbarhet för ögonen. 
Mer information om BIOMAR finner ni på deras hemsida.


Matfiskodlarna har för 2023 fått en ny stödmedlem, DESMI.

DESMI är en dansk pumptillverkare som grundades 1834 och är stora inom sjöfart med lång erfarenhet av att pumpa färskvatten och saltvatten. 

DESMI har på senare år även fokuserat på fiskodling då anläggningarna har samma behov av tillförlitliga och energieffektiva pumpar som sjöfarten. 

DESMI tillverkar centrifugal pumpar i många olika storlekar men även självsugande pumpar och kugghjulspumpar för trögare media. 

Utöver pumpar tillverkar DESMI även UV-ljus som används till vattenrening för både fiskodling och ballastvatten till sjöss. 

DESMI finns sedan 2018 i Sverige med eget kontor. 

Mer information om företaget finns på deras hemsida.

BIG AKWA

Matfiskodlarna fick under 2021/2022 en ny spännande stödmedlem, Big Akwa AB.

Big Akwas idé är att utveckla ett koncept för symbios mellan massabruk och fiskodling. Under 2020 har de testat sina idéer och utvecklat konceptet inom ramarna för Forest Business Accelerator. Big Akwa kommer att jobba vidare med innovationsprojektet för att verifiera tekniken. Dialog förs med SCA, och nu pågår aktiviteter för att hitta möjliga platser för ett pilotprojekt. 

VD för Big Akwa AB är Elena Petukhovskaya och styrelseordförande är Hugo Wikström.

Mer information om företaget finns på deras hemsida.