Innovationsprojekt inom vattenbruk

Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering  från odling av fisk i öppna system.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har erhållit projektstöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden inom Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.

Projektets övergripande mål är att stödja utvecklingen och expansionen av det kassodlingsbaserade vattenbruket i Sverige. Detta genom att utreda möjligheterna till återtag av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system.  

Projektet är ett innovationsprojekt och samarbete mellan akademin, myndigheter och fiskodlingsbranschen.

Landsbygdsnätverket har även uppmärksammat projektet nyligen och ni hittar artikeln på landsbygdsnätverkets hemsida:

De testar innovativ metod för mer miljövänlig kassodling - Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se)

Projektet Brigdes

Projektet BRIDGES har som mål att förbättra och förse industrin med personal som har en bra och relevant utbildning.
Den övergripande projektidén är att  utveckla yrkesskolor i de deltagande länderna att bli ledande regionala center för kompetensutveckling, kompetensförsörjning, innovation och entreprenörskap länkat till yrkesutbildning och regional utveckling.

Projektet har flera partners som associerade partners.
Vårt medlemsföretag Nordic Trout är projektpartner och Matfiskodlarna med dess övriga medlemmar är stödjande i arbetsgrupper, ta emot praktikelever etc.

Mer information om projektet återfinns på dess hemsida:  Bridges - blue sector | BRIDGES