Innovationsprojekt inom vattenbruk

Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering  från odling av fisk i öppna system.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har erhållit projektstöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden inom Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.

Projektets övergripande mål är att stödja utvecklingen och expansionen av det kassodlingsbaserade vattenbruket i Sverige. Detta genom att utreda möjligheterna till återtag av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system.  

Projektet är ett innovationsprojekt och samarbete mellan akademin, myndigheter och fiskodlingsbranschen.

Landsbygdsnätverket har även uppmärksammat projektet nyligen och ni hittar artikeln på landsbygdsnätverkets hemsida:

De testar innovativ metod för mer miljövänlig kassodling - Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se)

Inom kort finns snart fler projekt att läsa om på denna sida.