Välkommen till information- och dialogmöte i projektet
Förstudie – Kartläggning och upprättande av en branschgemensam plan för marknadsföring av svenskt vattenbruk och sjömat.

Arrangör är Matfiskodlarna Sverige AB, De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening PO och Svenskt vattenbruk och sjömat Ekonomiska Förening.

Kort information om projektet, målgrupp för mötet, när och var mötet planeras att hållas samt program kan ni ta del av genom att klicka in på inbjudan & program.

Anmälan görs genom att fylla i din e-post, samt i meddelande rutan ange vilket företag du representerar, dina kontaktuppgifter samt om du önskar hålla en företagspresentation. 

Vi har förlängt sista dag för anmälan till 17 januari 2022!

Anmälan information- och dialogmöte

Förstudie - Kartläggning och upprättande av en branschgemensam plan för marknadsföring av svenskt vattenbruk och sjömat


Matfiskodlarna Sverige AB, De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening PO och Svenskt vattenbruk och sjömat Ekonomiska Förening har nu startat upp vårt gemensamma projekt! 

Idag saknar vi en branschgemensam marknadsföringsplan för odlad fisk och andra marina råvaror och produkter i Sverige. Inom ramarna för denna förstudie avser vi att börja kartlägga de olika distributions, - och försäljningskanalerna som finns samt kartlägga potentiella nya markandskanaler. Vi avser även att inhämta kunskap om de olika marknadskanalernas kravställningar etc. samt odlarnas kunskap och erfarenheter.

En plan ska arbetas fram för hur vi tillsammans i nästa steg, efter denna förstudie, kan genomföra gemensamma marknadsföringskampanjer och dessas innehåll och inriktning mm.

Detta projekt är en förstudie som syftar till att samla primärproducenter för att gemensamt ta fram en plan för hur en större kampanj skall kunna genomföras tillsammans i syfte att öka efterfrågan på odlad svensk fisk och andra odlade marina produkter och råvaror.

Nedan finner ni nyhetsbrev 1 i vårt gemensamma projekt.

Innovationsprojekt inom vattenbruk

Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering  från odling av fisk i öppna system.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har erhållit projektstöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden inom Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.

Projektets övergripande mål är att stödja utvecklingen och expansionen av det kassodlingsbaserade vattenbruket i Sverige. Detta genom att utreda möjligheterna till återtag av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system.  

Projektet är ett innovationsprojekt och samarbete mellan akademin, myndigheter och fiskodlingsbranschen.

Landsbygdsnätverket har även uppmärksammat projektet nyligen och ni hittar artikeln på landsbygdsnätverkets hemsida:

De testar innovativ metod för mer miljövänlig kassodling - Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se)

Projektet Brigdes

Projektet BRIDGES har som mål att förbättra och förse industrin med personal som har en bra och relevant utbildning.
Den övergripande projektidén är att  utveckla yrkesskolor i de deltagande länderna att bli ledande regionala center för kompetensutveckling, kompetensförsörjning, innovation och entreprenörskap länkat till yrkesutbildning och regional utveckling.

Projektet har flera partners som associerade partners.
Vårt medlemsföretag Nordic Trout är projektpartner och Matfiskodlarna med dess övriga medlemmar är stödjande i arbetsgrupper, ta emot praktikelever etc.

Mer information om projektet återfinns på dess hemsida:  Bridges - blue sector | BRIDGES