Examensarbete

Är du student och funderar på att göra ditt examensarbete inom fiskodling är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi kan hjälpa till att förmedla kontakten med en fiskodlare.

Önskar du inspiration till inriktningen på ditt examensarbete rekommenderar vi att du börjar läsa den handlingsplan som tagits fram för utveckling av svenskt vattenbruk. I handlingsplanen redogörs bland annat för olika åtgärder och förslag på aktiviteter för att utveckla svenskt vattenbruk.

Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk 2021–2026 (jordbruksverket.se)