Utbildningsmöjligheter inom vattenbruket

Inom vattenbruket och specifikt fiskodling finns det bland annat utbildningsmöjligheter inom naturbruksgymnasier, yrkesutbildning samt på universitet. En del av de webbaserade kurserna som genomförts under senare år är tillgängliga digitalt. 

Kommande kurs:

Kurs i ”Fiskhälsa, förebyggande hälsoarbete och fiskvälfärd" (21-23 november, 2023) 

Kursen är riktad till dig, som är nuvarande och blivande fiskodlare, samt distriktsveterinärer inom fiskhälsa, men även myndigheter och andra intresserade inom svensk fiskodling är välkomna att delta i mån av plats.

Var: Scandic Sundsvall City

När: 21 nov ca 13:00 – 23 nov ca 13:00 (avslutas med gemensam lunch)

Sista anmälningsdag: 17 oktober, 2023. OBS: Anmälan är bindande.

Anmälnings länk och program finns att ta del av här:  AKVAKOMPETENS 2.0 (nkfv.se)

Naturbruksgymnasier 

Naturbruksgymnasier med inriktning mot vattenbruk finns bland annat Gullmarsgymnasiet i Lysekil.

För mer information om utbildningen och hur du ansöker finns på Lysekils hemsida.

Yrkesutbildning

I Lysekil finns en Fisk- och skaldjursodling på distans.
För mer information om utbildningen och hur du ansöker finns på Lysekils hemsida.

Universitet

Det finns i nuläget ingen svensk vattenbruksutbildning på universitetsnivå.

Sveriges lantbruksuniversitet har fristående kurser på distans i hållbart vattenbruk på. För mer information om kursen och hur du ansöker finns på SLU hemsida.

Göteborgs universitet har en masterskurs, marina djur jämförande fysiologi med tillämpningar inom vattenbruk samt ett Mastersprogram som innehåller mycket vattenbruk. För mer information om kursen och hur du ansöker finns på GU hemsida.

Webbaserade kurser

Det finns några webbaserade kurser inom tillstånd och miljöfrågor, djurvälfärd och en översikt över odlingssystem och arter mm. 
Dessa finns att ta del av på nationellt kompetenscentrum för vattenbruk, webbportalen DISA samt tillväxtbohuslän.