Utbildningsmöjligheter inom vattenbruket

Inom vattenbruket och specifikt fiskodling finns det bland annat utbildningsmöjligheter inom naturbruksgymnasier, yrkesutbildning samt på universitet. En del av de webbaserade kurserna som genomförts under senare år är tillgängliga digitalt. 

Naturbruksgymnasier 

Naturbruksgymnasier med inriktning mot vattenbruk finns bland annat vid Gullmarsgymnasiet i Lysekil.

För mer information om utbildningen och hur du ansöker finns på deras hemsida. 

Yrkesutbildning

Hösten 2024 startar Hermods  en ny  fiskodlarutbilning på distans.
För mer information om utbildningen och hur du ansöker finns på deras hemsida.

Universitet

Det finns i nuläget ingen svensk vattenbruksutbildning på universitetsnivå.

Sveriges lantbruksuniversitet har fristående kurser på distans i hållbart vattenbruk på. För mer information om kursen och hur du ansöker finns på SLU hemsida.

Göteborgs universitet har en masterskurs, marina djur jämförande fysiologi med tillämpningar inom vattenbruk samt ett Mastersprogram som innehåller mycket vattenbruk. För mer information om kursen och hur du ansöker finns på GU hemsida.