Utbildningsmöjligheter inom vattenbruket

Inom vattenbruket och specifikt fiskodling finns det bland annat utbildningsmöjligheter inom naturbruksgymnasier, yrkesutbildning samt på universitet. En del av de webbaserade kurserna som genomförts under senare år är tillgängliga digitalt. 

Webbaserade & andra korta kurser 

Det finns några webbaserade kurser och korta fysiska kurser som finns inspelade inom tillstånd och miljöfrågor, djurvälfärd och en översikt över odlingssystem och arter mm. 
Dessa finns att ta del av på nationellt kompetenscentrum för vattenbruk, webbportalen DISA samt tillväxtbohuslän.

Exempelvis har följande ägt rum under 2023:

Kurs i ”Fiskhälsa, förebyggande hälsoarbete och fiskvälfärd"

Presentationer från kursen samt inspelade föredrag finns att ta del av på Nationellt Kompetenscentrums webbsida:  AKVAKOMPETENS 2.0 (nkfv.se) .

Presentationerna finns även tillgängliga på denna webbsida, under menyn Branschriktlinjer fiskhälsa & smittskydd:  Odlad Med Omtanke (matfiskodlarna.se)

Kurs i ”Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor”

Kursen har redan ägt rum och vände sig till dig, som tjänsteperson på myndighet som på ett eller annat sätt arbetar med vattenbruksfrågor, också inkluderat dig som arbetar med rådgivning eller tillsyn.

 Presentationer från kursen samt inspelade föredrag finns att ta del av på Nationellt Kompetenscentrums webbsida: AKVAKOMPETENS 2.0 (nkfv.se) .Naturbruksgymnasier 

Naturbruksgymnasier med inriktning mot vattenbruk finns bland annat vid Gullmarsgymnasiet i Lysekil.

För mer information om utbildningen och hur du ansöker finns på deras hemsida. 

Yrkesutbildning

Hösten 2024 startar Hermods  en ny  fiskodlarutbilning på distans.
För mer information om utbildningen och hur du ansöker finns på deras hemsida.

Universitet

Det finns i nuläget ingen svensk vattenbruksutbildning på universitetsnivå.

Sveriges lantbruksuniversitet har fristående kurser på distans i hållbart vattenbruk på. För mer information om kursen och hur du ansöker finns på SLU hemsida.

Göteborgs universitet har en masterskurs, marina djur jämförande fysiologi med tillämpningar inom vattenbruk samt ett Mastersprogram som innehåller mycket vattenbruk. För mer information om kursen och hur du ansöker finns på GU hemsida.