Utbildning

Inom vattenbruket och specifikt fiskodling finns det bland annat följande utbildningsmöjligheter.

Naturbruksgymnasier 

Naturbruksgymnasier med inriktning mot vattenbruk finns bland annat Gullmarsgymnasiet i Lysekil. 

För mer information se: Marina naturbruksprogrammet - Lysekils kommun 

Yrkesutbildning

I Lysekil finns en Fisk- och skaldjursodling på distans. 

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker: 

https://www.lysekil.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/yh-fisk--och-skaldjursodling.html

Universitet 

Det finns i nuläget ingen svensk vattenbruksutbildning på universitetsnivå. 

  • Sveriges lantbruksuniversitet har fristående kurser på distans i hållbart vattenbruk på. För mer information om kursen och hur du ansöker, se:  
New distance course: Sustainable aquaculture, 15 credits | Externwebben (slu.se)

  • Göteborgs universitet har en masterskurs, marina djur jämförande fysiologi med tillämpningar inom vattenbruk samt ett Mastersprogram som innehåller mycket vattenbruk. För mer information om dessa: 

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/marina-djur-jamforande-fysiologi-och-tillampningar-inom-vattenbruk-bio484

Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser 

Webbaserade kurser 

Det finns några webbaserade kurser inom tillstånd och miljöfrågor, djurvälfärd och en översikt över odlingssystem och arter mm. 

Mer information om dessa se: 

Webbaserade utbildningar (nkfv.se)
https://www.tillvaxtbohuslan.se/vattenbruksutbildning/