Webbinarium -  Ökad hållbar blå livsmedelsproduktion i hela Sverige

Under hösten 2021 har det arrangerats 5 webbinarium på temat Ökad hållbar blå livsmedelsproduktion i hela Sverige.

Seminarierna syftade till att ge en god överblick av svenskt vattenbruk. Vi samtalade om vattenbruket som bransch, teknikutveckling, djurvälfärd samt regler och politik. Målgruppen var beslutsfattare, näringslivs- och landsbygdsutvecklare samt andra intressenter inom det offentliga. 

Under respektive webbinarieserie nedan kan ni ta del av föredragshållarnas presentationer. Vi saknar några presentationer men kommer att ladda upp dem så snart vi får dem. 

Inspelningarna från webbinarieserien är på grund av tillgänglighetsskäl endaste ute året ut (2021) på landsbygdsnätverkets hemsida: Fördjupningswebbinarier - Ökad hållbar blå livsmedelsproduktion - Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se)  

Webbinarieserien har arrangeras av Landsbygdsnätverket och Dalarna Science Park i nära samarbete med Matfiskodlarna.  

Övergripande om svenskt vattenbruk 

Presentationer från webbinarium den 19 oktober.

SLU

Teknik, ekonomi och miljö

Presentationer från webbinarium den 2 november.

Foder och foderutveckling

Presentationer från webbinarium den 16 november.

Djurhälsa och välfärd

Presentationer från webbinarium den 30 november.

SLU

Politiken och juridiken

Presentationer från webbinarium den 14 december.