Viktiga strategiska frågor

För en fortsatt stark tillväxt av hållbar matfiskproduktion i Sverige måste vi fokusera på vårt uppdrag, vår vision, våra värderingar och mål. 

Vi har nu arbetat fram en första strategisk utveckling för Matfiskodlarna. Den strategiska planen ska både guida och sätta riktningen för vårt arbete. Den strategiska planen ska övergripande beskriva hur vi planerar att arbeta både kortsiktigt och på längre sikt, i syfte att komma närmare vår vision och våra värderingar.

Ni kan läsa den strategiska utvecklingen nedan.

Vårt uppdrag

Vi bedriver ett långsiktigt arbete med en ökad hållbar blå svensk primärproduktion av matfisk.

Vår vision

Vår vision är att svenskodlad matfisk ska vara konsumenternas första val.

Vi gör detta genom att bedriva ett långsiktigt arbete med en ökad hållbar blå svensk primärproduktion av matfisk.

Våra Värderingar

Vår passion för hållbar produktion av hälsosam och nyttig fisk ska återspeglas i hela vår produktionskedjan, där hållbarhetens 3 dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk är beaktade.

Konsumenterna ska känna sig trygg med att matfisken, hela vägen från vattenmiljön till matbordet är producerad med hållbara metoder, med omsorg samt med hög kvalitet.

God fiskhälsa och fiskvälfärd utgör basen i branschen. God omsorg om fisken är självklara förutsättningar för en etisk, hållbar, produktiv och lönsam livsmedelsproduktion.

Vår miljö är en resurs som vi alla ska värna om. Produktionen av fisk är anpassad efter lokala förhållanden samt är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar i alla delar av branschens verksamhet.

Branschen bidrar till att skapa hållbara arbetstillfällen och positiva kringeffekter för samhället. Branschen finns idag framför allt i landsbygden och skärgården och skapar därmed samhällsnytta där det behövs som mest. För branschen är det viktigt att samarbeta med närområdena och olika lokala intressen.

Våra mål

I syfte att komma närmare vår vision och våra värderingar antas följande huvudmål:

1. Vi ska arbeta för genomförandet av förenklad lagstiftning för branschen.
2. Samverkan ska öka mellan branschen, myndigheter och andra parter inom fiskodling samt att vi ska verka för fler fiskodlare och medlemmar.
3. Vi ska arbeta för mer forskning och innovationer samt ökad kunskap och kommunikation om odlad fisk och dess samhällsnyttor, olika foder och tekniker samt miljöpåverkan och miljönyttor.