Arter som odlas

I Sverige odlas för humankonsumtion kallvattensarterna röding och regnbåge av våra medlemsföretag.

Röding

Odlad röding anses av många vara en delikatess. Det finns en anledning till vara för röding är den vanligaste råvaran till nobelmiddagarna. Kronprinsessan valde röding till sitt bröllop, likaså valde man röding då USAs president gästade Sverige. Det mesta av den odlade rödingen finns i filéad form på resturanger där den utgör en exklusiv maträtt. En mindre del säljs i dagligvaruhandeln som hel fisk. Den inhemska efterfrågan är stor varför den största delen av den producerade volymen konsumeras i Sverige. Viss del exporteras till andra Europeiska länder.      
Rödingen är en uppskattad matfisk och som till absolut största delen saluförs som odlad. Sverige är ett av de ledande länderna när det gäller rödingodling. Rödingen har röd köttfärg och är god helstekt i panna eller ugn, grillad, rökt eller gravad.


Enligt Svensk Fisk är rödingen den kanske mest ”exotisk” laxfisken av alla.

Regnbåge

Regnbågen är en medlem av laxfiskfamiljen som har spridits över stora delar av jorden från den amerikanska västkusten. Lättast kännetecknet är det rödvioletta bandet längs sidorna. De svarta prickarna återfinns på sidor, rygg- och stjärtfena. Regnbågen kan väga upp till 15 kg och bli 80 cm lång. Vanligast ligger vikten på vild regnbåge under 1 kg medan odlad väger mer, men sällan över 5 kg. ​​​​​​​

Regnbågen är av hög kvalité året om och den som saluförs är odlad.

Regnbåge är en smaklig och mångsidig matfisk och har genom många vetenskapliga studier visats vara lätt och hälsosamt, med stort innehåll av olika vitaminer samt hälsofrämjande omega-3-fettsyror.

Sverige importerar årligen stora volymer norsk lax. Importen ökar stadigt men vi skulle kunna ersätta en del av den importen med svenskodlad regnbåge.

Vår uppfattning är att det finns mycket stor potential för svenskodlad regnbåge.

Avel, forskning och försök

Under många år har det bedrivits ett framgångsrikt avelsprogram i syfte att utveckla en röding som har sitt ursprung från Hornavan. Matfiskodlarna använder i dag nästan uteslutande den framavlade röding som heter Arctic Superior. Den har en mycket högre och jämnare tillväxt, ett utseende som tilltalar konsumenterna och en hög och jämn kvalité.

Ett av de prioriterade forskningsområdena både för regnbåge och röding är nu beteendeförsök i syfte att avla på individer som är stresståliga och därmed i förlängningen kommer öka djurvälfärden för fiskarna. Även att sträva efter ökad romöverlevnad är prioriterat. Avelsarbetet med regnbåge har återupptagits och det sker i samarbete mellan näring och forskare.

Avelsprogrammet är ännu i ett tidigt stadium och mycket arbetet återstår innan det kan uppvisa samma goda resultat och effekter som avelsprogrammet på röding gett. Forskning och försök sker hos Vattenbrukscentrum Norr AB som har sin unika och ändamålsenliga anläggning i Kälarne som ligger i Jämtland. Näringen är den största aktieägaren i Vattenbrukscentrum Norr AB.