Branschfakta

Medlemsföretagens omsättning, produktionstillväxt och produktionsfördelningen mellan röding och regnbåge presenteras nedan.
  • Medlemsföretagen har tillsammans ca 34 odlingsanläggningar, både öppna kassar och landbaserade sättfiskanläggningar.
  • Totalt antal anställda för 2019-2021 var mellan ca 119-125 st exkl. säsongsanställda.
  • Företagens verksamheter finns lokaliserade i 9 län och 26 kommuner (2022).
  • Marknaden för regnbåge och röding variera mellan åren, men för perioden 2019-2021 såldes ca 60% av rödingen och ca 15% av regnbågen på den svenska marknaden.  
  • Företagens kunder - de olika försäljningskanalerna - är hotell, restaurang och konferens, livsmedelsindustri, dagligvaruhandel, saluhallar, direkt till konsument, gårdsförsäljning och REKO-ringar. 

Omsättning

Medlemsföretagens omsättning under perioden 2019-2021 var i spannet 420,5 till 543,9 Mskr, något högre 2021 än åren 2019-2020. Produktionstillväxten

Produktionstillväxten dvs fiskens tillväxt under 2021 var totalt  ca 9 236 ton, något lägre än åren 2019 respektive 2020.

Notera att uppgifter saknas för Börtnans Fjällvattenfisk AB, vilka finns med i omsättningen samt att uppgifter saknas för Överumans Fisk för 2019. 


Fördelning mellan röding och regnbåge

Medlemsföretagen odlar både röding och regnbåge. Fördelningen i produktionstillväxten mellan dessa arter varierar mellan åren. För perioden 2019-2021 var fördelningen ca 85% regnbåge och 15% röding.