Branschfakta

Medlemsföretagens omsättning, produktionstillväxt och produktionsfördelningen mellan röding och regnbåge presenteras nedan.
  • Medlemsföretagen har tillsammans ca 30 odlingsanläggningar, både öppna kassar och landbaserade sättfiskanläggningar.
  • Totalt antal anställda för 2019-2020 var mellan ca 119-125 st exkl. säsongsanställda.
  • Företagens verksamheter finns lokaliserade i 9 län och 26 kommuner (2021).
  • Marknaden för regnbåge och röding variera mellan åren, men för perioden 2019-2020 såldes ca 60% av rödingen och ca 15% av regnbågen på den svenska marknaden.  
  • Företagens kunder - de olika försäljningskanalerna - är hotell, restaurang och konferens, livsmedelsindustri, dagligvaruhandel, saluhallar, direkt till konsument, gårdsförsäljning och REKO-ringar. 

Omsättning

Medlemsföretagen hade en omsättning år 2020 om totalt ca 411,5 MSkr. 
Nordic Trout Sweden AB tillsammans med Slotts Lax AB, vilka ingår i samma koncern, hade en omsättning tillsammans om totalt ca 205 MSkr.
EM-Lax AB ägs av Vattudalens Fisk AB och tillsammans hade de en omsättning om totalt ca 140 MSkr.
Därefter följer Överumans Fisk AB med en omsättning om ca 42,2 MSkr, Umlax AB ca 41,9 MSkr, Svensk Fjällröding AB ca 24,7 MSkr och Älvdaslax AB ca 3,6 MSkr. Produktionstillväxten

Produktionstillväxten dvs fiskens tillväxt under 2020 var totalt ca 9 700 ton.
Nordic Trout Sweden AB tillsammans med Slotts Lax AB, vilka ingår i samma koncern, hade en produktionstillväxt om totalt ca 4059 ton fisk.
EM-Lax AB ägs av Vattudalens Fisk AB och tillsammans hade de en produktionstillväxt om totalt ca 3496 ton fisk.
Därefter följer Umlax AB om totalt ca 908 ton, Överumans Fisk AB ca 880 ton, Svensk Fjällröding AB ca 360 ton och Älvdalslax AB ca 35 ton fisk. 

Fördelning mellan röding och regnbåge

Medlemsföretagen odlar både röding och regnbåge. Fördelningen i produktionstillväxten mellan dessa arter varierar mellan åren. För perioden 2019-2020 var fördelningen ca 85% regnbåge och 15% röding.