Webbinarium, workshop och kurser

Akvakompetens 1.0 och 2.0

Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk (NKFV) har inom projekten akvakompetens 1.0 och 2.0 arrangerat flera kurser inom vattenbruk.

Även om dessa kunskapshöjande projekt inom vattenbruk är avslutade kommer alla inspelade föreläsningar och kursmaterial från dessa att kunna leva vidare.

För er som inte hade möjlighet att gå dessa kurser eller ni som deltog men känner att ni behöver fräscha upp minnet - gör ett besök på Nationellt kompetenscentrum för vattenbruks webbsida.

NKFV att nu samlat inspelat material och PDF:er av presentationer från kurserna på sin hemsida:

https://www.nkfv.se/utbildningar/akvakompetens-2-0

Tidigare kurser, som hållits inom Akvakompetens (1.0) och andra initiativ, finns via denna länk:

https://www.nkfv.se/utbildningar/webbaserade-utbildningar 

De har även skapat två nyheter om att det inspelade materialet finns tillgängligt:

https://www.nkfv.se/nyheter/inspelade-foerelaesningar-fran-kursen

https://www.nkfv.se/nyheter/nu-finns-inspelade-foerelaesningar-fran-kursen-vattenbrukets-miljoepaverkan-och-miljoenyttor


Presentationerna från kursen i november 2024 finns även tillgängliga på denna webbsida, under menyn Branschriktlinjer fiskhälsa & smittskydd:  Odlad Med Omtanke (matfiskodlarna.se)

DISA och Tillväxtbohuslän

Det finns några webbaserade kurser och korta fysiska kurser som finns inspelade dels i webbportalen DISA samt på Tillväxtbohusläns webbsida. 

Länk till webbportalen DISA  - Djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning:

http://disa.slu.se/sv/fisk/

Länk till Tillväxtbohusläns vattenbruksutbildning:
https://www.tillvaxtbohuslan.se/vattenbruksutbildning/

Webbinarium - Fysisk planering vattenbruk

Inspiration och workshop om inkludering av vattenbruk i fysisk planering ägde rum den 1 februari 2023. 

För er som inte hade möjlighet att delta finns nu den första delen av workshoppen att se via länken nedan  fram till den 21 februari 2023. Dela gärna så fler kan ta del av innehållet. Vattenbruk i fysisk planering - Inspiration och workshop om inkludering av vattenbruk - Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se)

Presentationerna som visades finns nu att ta del av här.  

Informationskväll om vattenbruk i Jämtland

Informationskväll om vattenbruk i Jämtland ägde rum den 24 november 2022 på Torsta i Ås, Jämtland.

Presentationerna under kvällen som hölls av Jordbruksverket, SLU, Mannheimer, Matfiskodlarna, projektet strategisk planering RAS, Svensk Fjällröding samt Recirkfisk - Agitra finns nu att ta del av här.

Webbinarium -  Ökad hållbar blå livsmedelsproduktion i hela Sverige

Under hösten 2021 har det arrangerats 5 webbinarium på temat Ökad hållbar blå livsmedelsproduktion i hela Sverige.

Seminarierna syftade till att ge en god överblick av svenskt vattenbruk. Vi samtalade om vattenbruket som bransch, teknikutveckling, djurvälfärd samt regler och politik. Målgruppen var beslutsfattare, näringslivs- och landsbygdsutvecklare samt andra intressenter inom det offentliga. 

Under respektive webbinarieserie nedan kan ni ta del av föredragshållarnas presentationer. Vi saknar några presentationer men kommer att ladda upp dem så snart vi får dem. 

Inspelningarna från webbinarieserien är på grund av tillgänglighetsskäl endaste ute året ut (2021) på landsbygdsnätverkets hemsida: Fördjupningswebbinarier - Ökad hållbar blå livsmedelsproduktion - Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se)  

Webbinarieserien har arrangeras av Landsbygdsnätverket och Dalarna Science Park i nära samarbete med Matfiskodlarna.  

Övergripande om svenskt vattenbruk 

Presentationer från webbinarium den 19 oktober.

SLU

Teknik, ekonomi och miljö

Presentationer från webbinarium den 2 november.

Foder och foderutveckling

Presentationer från webbinarium den 16 november.

Djurhälsa och välfärd

Presentationer från webbinarium den 30 november.

SLU

Politiken och juridiken

Presentationer från webbinarium den 14 december.