Fiskodling i Sverige

Fiskodling

Fiskodling är en verksamhet som går långt tillbaks i tiden. De tidigaste kända exemplen, i Kina, går så långt tillbaka som 2500 f.Kr. I Europa blev fisk som fötts upp i dammar en vanlig källa till mat under medeltiden, när fångst av vild fisk var ovanlig och dyr i inlandet – en trend som fortsatte till 1800-talet.

Den största delen av den fisk som odlas i Sverige blir till mat och idag är det regnbåge och röding som står för den största produktionsandelen.

Odling av både sättfisk och matfisk sker i Sverige idag i huvudsak i öppna kassar lokaliserade i sjöar, vattendrag eller kustnära. En mindre andel, av både sättfisk och matfisk, odlas i landbaserade odlingar samt dammar. Sättfisk odlas även för utsättning i sjöar och vattendrag, vilket är en förutsättning för ett hållbart sportfiske och fisketurism. Det finns även kompensationsodlingar som framförallt drivs av kraftbolagen, vilka föder upp fisk för stödutsättning i reglerade vatten.

Mer information om våra svenska fiskodlare och de arter de odlar finns att läsa mer om under bland annat medlemmar och arter.


Konsumtion av fisk

Konsumtion av fisk i Sverige sker nästan uteslutande av importerade produkter, framför allt lax från Norge. Detta trots att Sverige har goda förutsättningar att producera fisk lokalt och ha en mycket högre självförsörjningsgrad än nuvarande nivåer. 

I Sverige äter vi enligt Livsmedelsverket ca 11 kg sjömat (fisk och skaldjur) per person och år. Vilket motsvarar ca 25 kg hel fisk per person. Livsmedelsverket rekommenderar intag av fisk och skaldjur 2–3 gånger i veckan. I Sverige äter vi fisk ca 1,4 ggr per vecka.

Om årskonsumtionen fisk per person skulle följa Livsmedelsverkets rekommendationer om att vi bör äta fisk (inkl. skaldjur) 2–3 ggr per vecka skulle detta innebära en årskonsumtion per person om ca 23 kg fiskkött (3 ggr/v).
Fisk innehåller många viktiga fettsyror, vitaminer och mineraler som vi annars kan ha svårt att få tillräckligt av, bland annat omega 3-fetter, vitamin D, vitamin B-12, jod och selen.
På livsmedelsverkets hemsida finns kostråd om bland annat fisk och skaldjur.