GastronomiVid odling av fisk handlar det inte bara om att förbättra själva produktionen utan det är även mycket viktigt att producera en råvara av högsta gastronomiska kvalitet.  Det finns flera olika forskningsprojekt inom området gastronomi.

Ett exempel är forskningsprojektet Aquafresh som utvecklas mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Örebro Universitet/Grythyttan. Projektets mål är att med hjälp av den senaste analystekniken inom biokemi och utvecklingen av statistisk metodik inom sensorik/gastronomi, finna mer handfasta markörer som tillåter en direkt koppling mellan kockens gastronomiska upplevelse och själva produktionen, från romkorn till gryta.

Mer information om detta projekt finner ni bland annat på SLUs hemsida både i skrift och film. 

Även Svensk Fisknäring har en artikel om projektet.